Lærer i heltidsundervisning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en dygtig, fagligt velfunderet lærer med undervisningserfaring fra specialområdet.

Vores nye lærer skal kunne byde ind på dansk eller matematik, og om muligt i en kombination med engelsk.

Vores nye lærer skal have øje for at undervise med udgangspunkt i elevens niveau samt helt naturligt tænke undervisning på en måde, der imødeser elevernes forskelligartede læringsbehov og læringsstile.

Vi har et gennemgående fokus på at styrke og udvikle vores fagundervisning i et praksisfelt, hvor der gives bedst mulig forudsætning for deltagelse. Har du derfor erfaring med at undervise i friluft, håndværk og design, multimediedesign, madkundskab, musik eller andre fag med en praktisk tilgang – med elementer, som netop du kan få øje på, også kan inddrages i undervisningen i de obligatoriske fag – er det absolut et plus. 

Om heltidsundervisningen - Tid til at tænke

Heltidsundervisningen er et af vores skoletilbud. Heltidsundervisningen er for elever fra 8. og 9. klasse, og der er mulighed for deltagelse i vores fritidsundervisning og ungdomsklubtilbud. 
 
HU-eleverne har kognitive potentialer inden for almenområdet. De har en varierende grad af vanskeligheder og forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. 
HU-eleverne har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø. Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur.

Der lægges, i undervisningen, vægt på den visuelle støtte, og der undervises på mindre hold. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs ressourcer, udviklingstrin og særlige behov. 
I heltidsundervisningen arbejdes mod afgangsprøve i almene fag på FP9 niveau.

Heltidsundervisningen er normeret til 12 elever og et team af dygtige, engagerede medarbejdere, som består af både lærere og pædagoger.

De to faggrupper samarbejder tæt sammen omkring de enkelte elever og er i fællesskab med til at skabe gode rammer omkring alle elever.

Vores forventninger til dig:

  • Du trives i et læringsmiljø for elever fra 8. og 9. klasse med betydelige generelle og specifikke læringsvanskeligheder
  • Du mestrer hektiske situationer og forandringer
  • Du ser samarbejdet med dit team som uvurderligt og som en naturlighed, at vi løfter i flok
  • Du trives i et indgående teamsamarbejde med pædagoger
  • Du kan rammesætte og undervise visuelt støttende med en tydelig struktur på time, dag og uge
  • Du tænker naturligt undervisning på måder, som imødeser forskelligartede læringsbehov og læringsstile
  • Du er anerkendende, low arousal og nysgerrig i din tilgang til arbejdet med den enkelte elev
  • Du er dygtig til at få øje på elevens progression i den faglige målsætning 
  • Du er dygtig til at dokumentere og evaluere, herunder statusbeskrivelser og skoleudtalelser 
  • Du vil se det som en spændende opgave at byde ind i og sætte dit aftryk på en hverdag, som er under pædagogisk udvikling og forandring.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Børneattest indhentes inden ansættelse.


 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=628e5021)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faxe Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Faxe Kommune, Søndergade, 4690 Haslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001011

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet