Generalforsamling 2019

Kilde: Haslev MTB
Profilbillede
Simon Lunau sl@vores-mediehus.dk

Haslev MTB's generalforsamling: Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00 på Kultunariet i stueetagen, Søndergade 12A, 4690 Haslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning v. Jan 5. Årets regnskab v. Henrik 6. Fastsættelse af kontingent og betalingsfrist for 2019 v. Jan 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Christian Juul Rasmussen, Henrik Jensen, Lasse Stub Søndergaard og Amdi Pedersen (Christian ønsker ikke genvalg) Jan Østergaard og Rasmus Lund er ikke på valg, men Rasmus ønsker at træde ud. 8. Valg af revisor: Christian Friedrichsen ønsker ikke genvalg 9. Indkomne forslag a. Bestyrelsen forslår: i. 10. Eventuelt Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende forslag til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsens formand e-mail jan@haslevmtb.dk

Haslev Mtb Bestyrelse være vært kl18:00 for mad og drikke, inden den officielle del af generalforsamlingen. Tilmelding til dette er senest 7 dage før generalforsamlingen. På e-mail jan@haslevmtb.dk.

På gensyn!! Bestyrelsen

Denne artikel er skrevet af Simon Lunau og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Haslev MTB.
Flere artikler