Ekstra ordinærgenneralforsamling Haslev MTB

Kilde: Haslev MTB
Profilbillede
Simon Lunau sl@vores-mediehus.dk

Haslev MTB's ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag d. 5. august 2020 kl. 19.00

på Haslev Tagrens, Badstedvej 2a, 4690 Haslev.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Forslag til ændring af vedtægter; ”Hvis Haslev MTB opløses eller sammenlægges med en anden forening, skal Haslev MTB sørge for at nedtage rampe på Tagrensen – eller lave en aftale med Arne Rasmussen om at rampen overdrages til Haslev Tagrens eller Arne Rasmussen.”
  • Valg af yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen
  • Eventuelt

 

Det fremgår af §10.1 i vedtægterne, at:

 

”Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer.

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de fremmødtes antal - er for for­slaget.”

 

På den ordinære generalforsamling den 8. juli 2020 blev forslaget vedtaget, men da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede, kræver det vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

 

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

På gensyn!!

 

 

Bestyrelsen

Denne artikel er skrevet af Simon Lunau og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Haslev MTB.
Flere artikler